Musica edin torni

Treść tego artykułu może nie być zgodna z zasadami neutralnego punktu widzenia. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w...

Treść tego artykułu może nie być zgodna z zasadami neutralnego punktu widzenia. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu. 11 grudnia 1931 w Kuchwadzie, stan Madhya Pradesh w Indiach, zm. Indiach oraz the book of wisdom osho pdf kilka lat w Stanach Zjednoczonych.


Swoją osobą zainspirował powstanie szerzej rozumianego ruchu Osho, który nadal ma wielu wyznawców i zwolenników na całym świecie. 400 oryginalnymi tytułami a 750, włączając w to różne kompilacje. Tłumaczone na ponad 50 języków, ale np.

Związku Radzieckim książki Osho były surowo zakazane. Osho nie pisał książek w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Wykłady dostępne są na kasetach w formie audio i wideo, a książek przybywa, gdyż wciąż na angielski tłumaczone są wczesne wykłady Osho wygłaszane w hindi. Acharya Rajneesh, później, w latach 70.

Bhagwan Shree Rajneesh, by w końcu, na krótko przed swoją śmiercią, przyjąć imię Osho. Tytuł Acharya oznacza “Nauczyciel” i jako przydomek używany jest wobec wybitnych osobowości w hinduizmie i dżinizmie.

W Indiach jest to tytuł często używany wobec mistrzów duchowych. W buddyzmie jest to także pierwszy z przydomków historycznego Buddy Siddharthy Gautamy. Indiach używany jest też, jako sposób zwracania się, podobny do polskiego “Pan”. Oshō to w Japonii tradycyjny tytuł nauczycieli buddyzmu zen i oznacza tyle co “mnich” lub “nauczyciel”, a w literaturze pojawia się także jako przydomek Bodhidarmy.

Dla uproszczenia i lepszej czytelności, w treści całego artykułu, w opisach różnych okresów życia wszędzie stosowane jest imię Osho. Osho był przeciwnikiem jakiegokolwiek systemu wiary. Podkreślał wartość autentycznego, osobistego doświadczenia religijnego.

admin