Musica edin torni

Ten artykuł od 2010-12 zawiera treści, przy których brakuje odnośników do źródeł. Należy dodać stephen stahl prescriber’s guide pdf do treści niemających odnośników do...

Ten artykuł od 2010-12 zawiera treści, przy których brakuje odnośników do źródeł. Należy dodać stephen stahl prescriber’s guide pdf do treści niemających odnośników do wiarygodnych źródeł. Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu. Jest rozpowszechnionym nielegalnym środkiem psychotropowym.


W Polsce, jak i w wielu innych krajach, posiadanie i rozpowszechnianie amfetaminy jest przestępstwem. W Polsce amfetamina została wykreślona z lekospisu.

W wielu innych krajach jest jednak nadal stosowana jako lek. Amfetamina może być traktowana jako 2-fenyloetyloamina zawierająca w pozycji α dodatkową grupę metylową. Izomer prawoskrętny dwukrotnie mocniej uwalnia noradrenalinę, jednak czterokrotnie słabiej blokuje jej wychwyt zwrotny. Zwykły produkt syntetyczny jest mieszaniną racemiczną obu enancjomerów.

W reakcji Leuckarta, czyli redukcyjnego aminowania benzylometyloketonu formamidem w obecności kwasu mrówkowego. Przez kondensację aldehydu benzoesowego z nitroetanem w obecności n-butyloaminy i redukcję powstałego β-nitrostyrenu glinowodorkiem litu do amfetaminy w bezwodnym THF lub eterze dietylowym. Czyste enancjomery uzyskuje się w drodze rozdziału racematu.

admin