Musica edin torni

Den här artikeln shiva sahasranama sanskrit pdf källhänvisningar för att kunna verifieras. Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort. En staty i Bangalore...

Den här artikeln shiva sahasranama sanskrit pdf källhänvisningar för att kunna verifieras. Uppgifter utan källhänvisning kan ifrågasättas och tas bort.


En staty i Bangalore skildrar när Shiva mediterar. Shiva utgör tillsammans med Vishnu och Brahma de högsta gudarna inom hinduismen. Lingam, en fallosliknande pelare, är en annan vanlig symbol för Shiva. Den vediska stormguden Rudra utgör förebilden för Shiva.

Precis som denne hade han förmågan att förgöra och förknippas med krig, död och med förgänglighet. Trots all denna förgörande kraft har Shiva en betydelsefull roll som fruktbarhetsgud.

Det är han som återupphåller världen genom meditation. I denna roll har Shiva blivit en förebild för de asketer som ser yoga som vägen till upplysning.

Shiva är lärdomens gud och på grund av det faktum att han är asketens gud framställs han halvnaken, insmord med aska, med skallar runt midjan och ett halsband av sammanflätade ormar. Sanskrit ordet Shiva är ett adjektiv som betyder “lovande, vänlig, nådig”. Som egennamn betyder det “Den lovande”, använt som ett förskönande namn för Rudra.

I enkel engelsk translitteration skrivs namnet som antingen Shiva eller Siva. Det engelska adjektivet síva betyder “lovande”, och är använt som ett epitet – dock ej särskilt Rudra – av flera vediska gudar. Dyrkan av Shiva är en pan-Hindu tradition som utövas brett i Indien, Nepal och Sri Lanka. Vissa historiker anser att guden Shiva som vi ser honom idag blev uppbyggd under en tid, då idéerna om många regionala sekter blev sammanflätade till en enda figur.

admin