Musica edin torni

Den här artikeln behandlar Mexikos historia. Andra högtstående kulturer historia de nicaragua pdf gått under, som olmeker, Teotihuacankulturen och tolteker. Spanjorerna tog med sig...

Den här artikeln behandlar Mexikos historia. Andra högtstående kulturer historia de nicaragua pdf gått under, som olmeker, Teotihuacankulturen och tolteker. Spanjorerna tog med sig sjukdomar som vattkoppor, tyfus och mässling. Detta, tillsammans med indianernas svåra levnadsförhållanden under det spanska väldet, ledde till att den ursprungliga befolkningen minskade från cirka 25 miljoner till under två miljoner bara 100 år senare.


1810 deklarerade en grupp upprorsmän landets självständighet, vilket orsakade ett inbördeskrig mellan dem och den federala regeringen som var lojal mot Spanien. Inbördeskriget slutade med en förhandlingslösning som gjorde att Mexiko blev självständigt 1821. Republiken Texas bröt sig ut från Mexiko 1837 och införlivades i USA år 1846.

Samma år förklarade USA krig mot Mexiko med syfte att realisera de territoriella ambitioner man framfört redan kort efter Mexikos självständighet. Det mexikanska kriget pågick till 1848. I fredsfördraget tvingades Mexiko avstå stora landområden, ungefär de nuvarande delstaterna Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona och New Mexico.

Detta inbördeskrig kom att vara i tre år. 1860 segrade regeringstyrkorna under Juarez. Efter kriget befann sig Mexiko i en prekär ekonomisk situation och i juni inställdes betalningarna av utlandsskulden på två år. På grund av detta, trots att betalningarna återupptogs, skickade Frankrike, Storbritannien och Spanien år 1862 trupper till Veracruz.

admin