Musica edin torni

Een hacker, ook wel kraker of cracker genoemd, is een persoon die binnendringt in een computernetwerk door de beveiliging te kraken. Niet altijd met...

Een hacker, ook wel kraker of cracker genoemd, is een persoon die binnendringt in een computernetwerk door de beveiliging te kraken. Niet altijd met de bedoeling om illegaal informatie toe te eigenen, maar veelal om aan te tonen dat het netwerk onvoldoende beveiligd is. Er zijn wel hackers met criminele bedoelingen, echter, voor velen hackers and crackers pdf het een sport om beveiligde netwerken te kraken. Een hacker hoeft niet per se iets met computers te doen, het kan bijvoorbeeld evengoed een houtbewerker zijn die innovatieve ideeën heeft.


Script kiddies worden veelal gezien als nephackers, omdat zij de code van internet af kopiëren. Iemand die onconventionele maar adequate oplossingen bedenkt tegen lekken, fouten en problemen van andere aard met behulp van beschikbare middelen. Iemand die tracht om via illegale wegen een computersysteem binnen te dringen teneinde een beveiligingsprobleem te kunnen aantonen en indien mogelijk te verhelpen.

In deze laatste betekenis hebben hackers vaak een negatieve bijklank. Sommige hackers houden zich niet aan de hackersethiek, hebben geen respect voor andere mensen en hacken met de intentie informatie bloot te leggen.

Daarmee beïnvloeden ze de publieke opinie om aanhangers te winnen voor bepaalde opvattingen of standpunten. Een voorbeeld hiervan is het hacken van webcams: stiekem meegluren, beeldmateriaal verzamelen en verspreiden. Er wordt door sommigen zelfs van “terrorisme” gesproken.

Een hacker zal de eigenaar van het systeem adviseren het systeem veiliger te maken en meestal wordt ook meteen aangegeven op welke manieren dat zou kunnen, zodat het systeem beter beschermd is tegen crackers. Ook proberen hackers crackers actief te stoppen.

admin