Musica edin torni

Soros har ägnat sig åt en omfattande spekulationsverksamhet, mot bland annat Storbritanniens och Sveriges ekonomier kring 1992 och mot Thailands och Malaysias ekonomier vid...

Soros har ägnat sig åt en omfattande spekulationsverksamhet, mot bland annat Storbritanniens och Sveriges ekonomier kring 1992 och mot Thailands och Malaysias ekonomier vid Asienkrisen 1997, vilket bidrog till ekonomiska kriser och sänkt levnadsstandard george soros reflexivity pdf dessa stater. Soros är för globalisering, marknadsekonomi, demokrati, globala institutioner och generös flyktingpolitik. Dock vill han samtidigt ha regleringar av kapitalismen, inklusive den finanskapitalism han själv verkar inom.


Soros har även donerat stora summor till olika filantropiska ändamål och till en lång rad organisationer. Det omfattande ekonomiska stödet till organisationer och nätverk runt om i världen, inklusive press och media, har dock uppfattats som mycket kontroversiellt.

Han har engagerat sig starkt i de amerikanska presidentvalsrörelserna och skänkt stora summor till Demokraterna och dem närstående organisationer. Han är även starkt kritisk till Vladimir Putin i Ryssland, Duterte i Filippinerna, Victor Orbán i Ungern och andra auktoritära och nationalistiska politiska ledare och regimer.

Genom sina organisationer försöker han påverka en lång rad länder, mot det han kallar för det öppna samhället. Soros är enligt Forbes en av de 30 rikaste personerna i världen.

admin