Musica edin torni

Hemû mirov azad û french alphabets with english translation pdf weqar û mafan de wekhev tên dinyayê. Ew xwedî hiş û şuûr in û...

Hemû mirov azad û french alphabets with english translation pdf weqar û mafan de wekhev tên dinyayê. Ew xwedî hiş û şuûr in û divê li hember hev bi zihniyeteke bratiyê bilivin.


admin