Musica edin torni

Frank Frank herbert dina pdf, Dina – Forum. Bio je novinar, ali se bavio s bezbroj drugih stvari, sve bi isprobao sam – kako...

Frank Frank herbert dina pdf, Dina – Forum. Bio je novinar, ali se bavio s bezbroj drugih stvari, sve bi isprobao sam – kako bi imao viљe iskustva prilikom pisanja.


Prema navodima s gornjeg linka, Herbert osobno nije volio ni heroizam ni misticizam, a kroz Dinu je htio sve to izanalizirati, prikazati svoje teze. Al moram se bolje potrudit. Al moram se bolje potrudit.

To i ja pokuљavam, ali nejde. Tako da moћda odgodim za 3-4 godine, kad budu hrv prijevodi u knjiћnicama. To i ja pokuљavam, ali nejde.

admin