Musica edin torni

Amerikaans schrijver van spirituele boeken wiens werk ook in het Nederlandse taalgebied succes kent. Hij bestudeerde onder meer de Conversations with god book pdf,...

Amerikaans schrijver van spirituele boeken wiens werk ook in het Nederlandse taalgebied succes kent. Hij bestudeerde onder meer de Conversations with god book pdf, de Rig-Veda en de Upanishads.


Het bekendst is hij van de reeks boeken Gesprekken met God. Zijn godsbeeld is erg verschillend van dat van het jodendom, het christendom of de islam. Het is God die onvoorwaardelijk liefheeft, geen gebiedende, straffende of wrekende God. In het boek De God van morgen stelt Walsch dat religie en spiritualiteit steeds meer in elkaar opgaan.

Het is daarentegen een God die niets verlangt van de mensen: het kernhoofdstuk in het boek Wat God wil bestaat veelbetekenend uit vijf lege pagina’s. Zelfs Hitler gaat naar de hemel”, provoceert hij ergens anders. De menselijke vrije wil is écht vrij, niet zomaar de vrijheid om de geboden na te leven, op straffe van eeuwige verdoemenis, als je ze veronachtzaamt. Wat volgens Walsch God dan wel is, legt hij uit in de eerste boeken.

Alles Wat Is”, én “Alles Wat Niet Is”. God is geen man of geen vrouw, of beide. Walsch’ visie toont sterke overeenkomsten met elementen uit de oude en nieuwe spiritualiteit en gnostiek, waarin het “Wij Zijn Allen Eén” wereldbeeld centraal staat.

admin