Musica edin torni

Ten artykuł dotyczy zapisu fonetycznego. Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne jako ujednolicony sposób przedstawiania głosek wszystkich api 521 pdf español. Składają się na niego symbole zarówno...

Ten artykuł dotyczy zapisu fonetycznego. Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne jako ujednolicony sposób przedstawiania głosek wszystkich api 521 pdf español. Składają się na niego symbole zarówno alfabetyczne, jak i niealfabetyczne, oraz około 30 znaków diakrytycznych.


Jest on szeroko stosowanym środkiem standaryzacji zapisu fonetycznego dla wszystkich języków świata. Większość znaków została zaczerpnięta wprost z alfabetu łacińskiego lub stworzona na jego podstawie, część pochodzi z alfabetu greckiego, a część została stworzona specjalnie na jego potrzeby.

MAF jest wynikiem wieloletniej pracy fonetyków zrzeszonych w Międzynarodowym Towarzystwie Fonetycznym, założonym w Paryżu w 1886 roku. W ciągu swego istnienia alfabet IPA był kilkakrotnie zmieniany.

admin